Архив на категория: Конвертори DC-DC

Конвертори от едно постоянно към друго постоянно напрежение

Конвертори Steca MDC / MDCI

Конвертори от DC на DC
Конвертори от DC на DC

DC-DC конвертори се използват, ако DC-изходното напрежение на PV-системата не отговаря на изискванията на консуматора.  Повечето уреди на ниско напрежение, като лампи, мултимедийни уреди, радиоприемници или мобилни телефони се захранват с напрежение 12V, различните видове преобразуватели подсигуряват стабилно 12V напрежение. Например, желаете да използвате  12V енергоспестяващи лампи  във вашата 24V или 48V фотоволтаична система, тогава възниква необходимотта от включването на  подходящият DC-DC преобразувател между изхода на регулатора и лампата. Конверторите Steca MDC и MDCI са разработени специално за използване във фотоволтаичните системи. Конверторите с изходно напрежение 13,6V могат също да се използват като заряден контролер за 12V батерия в 24V PV-система. От гледна точка на сигурността серията MDCI  е електрически изолирана, за да защити консуматора. Конверторите от сериите MDCI и MDC са защитени на входа срещу пиковете на напрежението и с това предотвратяват пренапрежения на входа на консуматора.