Хибридни системи

Хибридните системи са когато се произвежда електрически ток и топла вода от един и същи панел. Това се постига като на обикновен фотоволтаичен панел се монтира серпентина на гърба, която отнема топлината от панела. По този начин се намалява топлината на повърхността и така фотоволтаичните клетки работят по-добре, а и получаваме топла вода като допълнителна среда.

Възможни са различни варианти за приложение на топлият флуид преминаваш през панела.

Вариант за топла вода

Подходящ за къщи/жилища с малък брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия и топла вода.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер. Разбира се бойлерът има и електрически нагревател за зимните месеци, когато слънчевата радиация не е достатъчна за да загравя водата до нужните 55-60 градуса.
Увеличи схемата

Вариант за топла вода и геотермална помпа

Подходящ за къщи/жилища със среден брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия и топла вода.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер в комбинация с термо помпа. За да работи термо помпата Ви трябва източник на вода, който може да е кладенец или сондаж, с нужния дебит.
Увеличи схемата

Вариант за топла вода и геотермално подово отопление

Подходящ за къщи/жилища с малък/среден брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия, топла вода и подово отопление.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер, като в комбинация с термо помпа вече може да се използва и за подово отопление.
Увеличи схемата

Вариант за отопляване на вода в басейн

Подходящ за басейни в къщи, за покриване на собствени нужди от електро енергия и отопление.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава директно към инсталацията служеща за поддържане на басейна.
Увеличи схемата
.

Вариант за топла вода и охлаждане

Подходящ за къщи/жилища, за покриване на собствени нужди от електро енергия, топла вода и отопление/охлаждане.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се преобразува през допълнително устройство (‘Чилър), за охлаждане.
Увеличи схемата

2 thoughts on “Хибридни системи”

Вашият коментар