Архив за етитет: панел

Хибридни панели приложения

Подходящ за всички варианти за производство на електро енергия и топла вода за собствени нужди.

Вариант за топла вода

Подходящ за къщи/жилища с малък брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия и топла вода.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер.
Увеличи схемата

Вариант за топла вода и геотермална помпа

Подходящ за къщи/жилища със среден брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия и топла вода.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер в комбинация с термо помпата.
Увеличи схемата

Вариант за топла вода и геотермално подово отопление

Подходящ за къщи/жилища с малък/среден брой обитатели, за покриване на собствени нужди от електро енергия, топла вода и подово отопление.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава през серпентина в електрически бойлер, като в комбинация с термо помпа вече може да се използва и за подово отопление.
Увеличи схемата

Вариант за отопляване на вода в басейн

Подходящ за басейни в къщи, за покриване на собствени нужди от електро енергия и отопление.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се предава директно в басейна.
Увеличи схемата
.

Вариант за топла вода и охлаждане

Подходящ за къщи/жилища, за покриване на собствени нужди от електро енергия, топла вода и отопление/охлаждане.
Електрическата енергия се преобразува през микро инвертор и се подава директно към инсталацията на къщата/жилището. Топлинната енергия се преобразува през допълнително устройство, за охлаждане.
Увеличи схемата