Архив за етитет: енергия

физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа

Инвертор Steca Solarix PI

Инвертор пълна синусоида с възможност за паралелна работа до 4 броя.
Инвертор пълна синусоида с възможност за паралелна работа до 4 броя.

Специално разработен за възможност за паралелна работа с ключ PAx4 и с възможност за връзка с контролерите от серия Tarom.
PI 550 12 V/230 V 500 VA
PI 600 12 V/230 V 500 VA
PI 1100 24 V/230 V 1000 VA
PI 1200 48 V/230 V 1000 VA

При проектирането на синусоидалните инвертори  от серията Steca Solarix PI бяха направени нововъведения,  които не съществуваха до сега в този си вид.   Тук трябва да се спомене  възможността за паралелно  свързване, новата концепция за улеснено боравене с уреда посредством един единствен  шалтер,  линия за комуникация с контролерите Steca Tarom и Steca Power Tarom за определяне на нивото на заряд (SOC) и вградената електронна защита. За всичко това способства дългогодишния  опит, който има фирмата в разработването и производството на продукти за фотоволтаични  системи. За това говори  и  стабилното  захранване  на различни консуматори и  ниската собствена консумация.

Технически характеристики

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук

Контролер Steca Solarix MPPT

Модерен контролер с MPPT функция, с възможност за програмиране и нощна хункция
Модерен контролер с MPPT функция, с възможност за програмиране и нощна хункция

Контролер Steca Solarix
MPPT 1010 и MPPT 2010

Контролерът позволява свързване на мрежови фотоволтаични модули, към островна система, за зареждане на батерии на 12 или 24 волта. Вградени функции за защита и лесна визуализация. Модификации 10 и 20 А.

Важно е да се отбележи, че се свързват така панелите, че напрежението на отворена верига да не надхвърля 90 волта и общият ток на късо за 1010 да е до 9,5 А, а при модела 2010 да е до 19 А. Резервата се налага, заради месеците март и октомври, когато температурата е под 25 градуса и имаме радиация достатъчна за стойности над номиналните.

Технически параметри

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук

Контролерът Steca Solarix MPPT 2010 притежава система за следене на максималната работна точка (Maximum-Power-Point-Tracking) на присъединения към него фотоволтаичен генератор. Това го прави съвместим с всички видове фотоволтаични панели на пазара и оптимален за употреба в соларни системи, при които напрежението на панелите е по- високо от системното. Контролерът Steca Solarix MPPT 2010 е особено подходящ за употреба с панели обичайно използвани за мрежови фотоволтаични системи. Доусъвършенстваният от Steca MPPТ алгоритъм предоставя на разположение винаги максималната възможна мощност от панела  в зависимост от  моментните атмосферни условия. Контролерът от най-ново поколение Steca Solarix MPPT 2010 гарантира винаги пълна мощност при различни условия на приложение, професионална грижа за акумулатора съчетана с модерен дизайн и отлични защитни функции.

Какви са финансовите параметри?

Средната цена на ВАТ е между 1 и 1,5 евро с ДДС, следователно 1000 вата инсталирана мощност са между 1000 и 1500 евро. Обикновено стойността е в средата на диапазона за една такава система, която може да произвежда електричество и да се свържете към преносната мрежа. Стойността зависи преди всичко от цената на фотоволтаичните модули, защото те са най скъпото перо в системата. Правилото и тук е валидно, че колкото по голяма мощност инсталирате толкова тя е по евтина на единица произведена енергия. Разбира се колкото по голяма мощност, толкова повече средства са Ви нужни и те трябва да бъдат добре преценени, за срока на тяхното връщане. В повечето случай се ползват кредити от банки или се разчита на средства по различни програми. Рядко парите са в наличност.

Важните неща, които препоръчваме да вземете в предвид при избор на една система спрямо друга.

Купувайте напълно завършена система от един доставчик!

Не купувайте модули от производител 1, инвертор от производител 2, кабели от трети. Това ще Ви спести нерви и пари от несъответствия.

Не преоразмерявайте!

Купувайте си групи (модул/инвертор) които работят в оптимални режими. Например – имате инвертор който е проектиран за 2000 вата, а вие сте инсталирали слънчеви модули от 1000 вата. Това влошава коефициентът пари/произведена енергия.

Мислете за бъдещето!

Така проектирайте системи си, че ако в бъдеще имате възможност да добавите нови елементи да не се налага да хвърляте стари. Това се постига с подбор на инвертори и комутатори, които ще позволят свързване на нови елементи в бъдеще към съществуващите елементи.

Застраховайте!

Един модул струва от 100 до 250 евро (в зависимост от вида и мощността му) и може да бъде повреден от природни явления като силен вятър или градушка. Ако в следствие на градушка например на 3-та година Ви се повредят модулите, то парите които сте инвестирали сте ги загубили безвъзвратно. Модулите няма да могат да произведжат електричество и няма да печелите пари. За целта до срока на пълното изплащане на системата застраховайте задължително, а след това е препоръчително. Не пестете пари за да спите спокойно.

Защо си заслужава да имам такава система?

  • Вие генерирате Ваша собствена електрическа енергия;
  • Вие използвате неизчерпаемата слънчева енергия за себе си. Това спомага за опазване на околната среда. Знаете ли че производството на 1 кВ от слънчева енергия спестява 850 кг СО2 (въглероден двуокис) за една година? За целта Вие активно опазвате околната среда;
  • Вие сами можете да решите дали да вградите една слънчева система в архитектурата на Вашата къща – като това увеличава стойността на Вашата сграда;
  • Инсталирайки си соларна система става с универсални модули, които работят без проблеми и без изискване на допълнителни настройки и поддръжки.

Е още ли не сте решили какво да направите?