Архив на категория: Инвертори

Предлагаме само инвертори с пълна синусоида.

Даталогер Steca PA Tarcom

Дата логер за наблюдение на автономни системи
Дата логер за наблюдение на автономни системи

Даталогерът Steca PA Tarcom се свързва към RJ45 интерфейсния вход на контролерите Tarom 235/245 и Power Tarom или посредством токовия сензор PA HS200.

Мониторинг даталогера може да се поръча в различни варианти: като обикновен RS232 интерфейс за директно запаметяване и визуализиране на данни посредством PC или лаптоп (PA Tarcom 01), като даталогер с опционална телефонна връзка (PA Tarcom RMT), и  като  даталогер с вграден GSM модем за отдалечено наблюдение (PA Tarcom GSM). Мониторинг даталогера Steca PA Tarcom се доставя с необходимия софтуер.

Дистанционно управление Steca RCC-02

Дистанционно управление за инвертор Xtender на Steca
Дистанционно управление за инвертор Xtender на Steca

Чрез графичният дисплей на RCC-02/ RCC-03 може да се получи разнообразна информация за състоянието на системата. Смущенията и грешките възникали в работата и` се запаметяват и  възпроизвеждат на дисплея. Това спомага за своевременното  локализиране и отстраняване на проблемите. С RCC-02/RCC-03 могат да се настройват, както различни параметри и работни режими например: зарядните режими на акумулаторите, така и програмиране на помощните превключватели на инверторите от серията Xtender. Слота за SD-карта служи за пренос на данни, запаметяване на работните параметри или за актуализация на софтуера на инверторите.

Индикация
  • Мултифункционален-графичен-LCD-дисплей със светодиодно осветление
Експлоатация
  • Настройка посредством бутони
Сертификати
  • CE-декларация за съответствие
  • RoHS-декларация

Kабел за свързване на RCC-02:

CAB-RJ45-5 (5 м), CAB-RJ45-20 (20 м),
CAB-RJ45-50 (50 м)

Тепературен сензор за акумулаторите BTS-01 (3 м):

С помощта на този сензор може да се напасва напрежението на акумулатора към температурата  му.

Комуникационен кабел за свързване на инверторите в трифазна система или за паралелно свързване CAB-RJ45-2 (2 м):

С негова помощ няколко инвертора могат да се  свържат в паралел или  в  трифазна  система.

Инвертор Steca Xtender XTH

Автономен инвертор от най-висок клас
Автономен инвертор от най-висок клас

Уредите от серията Steca Xtender съчетават функции на синусоидален инвертор, заряден контролер и превключвател. Към инверторите от серията XTM има възможност да се свържат и външни източници на променлив ток. Тези функции могат да се комбинират и управляват напълно автоматично, като се постига изключителен комфорт на управление и ефективно използване на наличните енергийни източници.

XTH 3000-12 12 V/230 V 2500 VA
XTH 5000-24 24 V/230 V 4500 VA
XTH 6000-48 48 V/230 V 5000 VA
XTH 8000-48 48 V/230 V 7000 VA

Технически характеристики

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук

Уредите от серията Steca Xtender съчетават функции на синусоидален инвертор, заряден контролер и превключвател. Към инверторите от серията XTM има възможност  да се свържат и външни източници на променлив ток. Тези функции могат да се комбинират и  управляват напълно автоматично, като се постига изключителен комфорт  на управление и ефективно използване на  наличните енергийни източници.

Steca Xtender XTH може изцяло да се настройва  дистанционно. При  наличие на нови версии  на системния софтуер даващи възможност за използване на нови функции е  възможна неговата  актуализация. Така  уреда ще  разполага винаги с най-новата системна версия на програмата. С инверторите от типа Xtender XTH могат да се изграждат и трифазни системи. Възможно е няколко Xtender инвертора да се включат паралелно и трифазно така, че да работят без проблемно заедно. До девет инвертора могат да работят съвместно.

Мултифункционални превключватели

Свободните от потенциал контактори могат да бъдат програмирани за различни приложения. Те могат да се използват за реакция при събития в инвертора  или извън него например:  сигнал при отпадане на мрежовото напрежение, критично ниво на напрежението в акумулаторите или  сигнал за нарушаване на работните функции на уреда.  Контакторите могат да се програмират и като таймери да се включат в точно определено време например: нощем или през уикенда.  По този начин могат  да се използват за стартиране на генератори или за изключване на маловажни консуматори.

Функция Smart-Boost

С помоща на тази функция може да се  увеличи мощността на друг променливотоков източник , като например: генератор или зарядно устройство.  Инверторът Steca Xtender XTH може да се комбинира и със вече инсталирани инвертори  за повишаване  на наличната мощност при захранване на индуктивни, асиметрични или консуматори със висок пусков ток

Инвертор Steca XTS

Автономен инвертор със зарядна вграден в него
Автономен инвертор със зарядна вграден в него

Технически погледнато инверторната серия XTS позволява да се включват няколко инвертора в паралел, както при монофазна така и при трифазна схема. Максимален брой 3 броя х 3 фази или девет броя. Уредите са комбинация от синусоидален инвертор, заряден контролер, трансферна система и един помощен контактор. Намират основно приложение преди всичко в хибридни системи. Чрез вградената система за „Разпределение на мощността“ включените през трансферната система консуматори разполагат винаги с необходимата им мощност.

XTS 900-12 12 V/230 V 500 VA
XTS 1200-24 24 V/230 V 650 VA
XTS 1400-48 48 V/230 V 750 VA

Технически характеристики

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук

Инвертор Steca Xtender XTM

Автономен инвертор пълна синусоида
Автономен инвертор пълна синусоида

Уредът от серията Steca Xtender съчетава функции на синусоидален инвертор, заряден контролер и превключвател. Към него има възможност да се свържат и външни източници на променлив ток. Тези функции могат да се комбинират и управляват напълно автоматично, като се постига изключителен комфорт на управление и ефективно използване на наличните енергийни източници.

XTM 1500-12 12 V/230 V 1500 VA
XTM 2000-12 12 V/230 V 2000 VA
XTM 2400-24 24 V/230 V 2000 VA
XTM 3500-24 24 V/230 V 3000 VA
XTM 2600-48 48 V/230 V 2000 VA
XTM 4000-48 48 V/230 V 3500 VA

Уредът от серията Steca Xtender съчетава функции на синусоидален инвертор, заряден контролер и превключвател. Към него има възможност  да се свържат и външни източници на променлив ток. Тези функции могат да се комбинират и  управляват напълно автоматично, като се постига изключителен комфорт  на управление и ефективно използване на  наличните енергийни източници.

Steca Xtender XTM може изцяло да се настройва  дистанционно. При  наличие на нови версии  на системния софтуер даващи възможност за използване на нови функции е  възможна  актуализация, така  уреда ще  разполага винаги с най-новата системна версия на програмата. С инверторите от типа Xtender XTM могат да се изграждат и трифазни системи. Възможно е няколко Xtender инвертора да се включат паралелно и трифазно така че, да работят без проблемно заедно. До девет инвертора могат да работят съвместно.

Мултифункционални контактори

Свободните от потенциал контактори могат да бъдат програмирани за различни приложения. Те могат да се използват за реакция при събития в инвертора и извън него например:  сигнал при отпадане на мрежовото напрежение, критично ниво на напрежението в акумулаторите или  сигнал за нарушаване на работните функции на уреда.  Контакторите могат да се програмират и като таймери да се включат в точно определено време например: нощем или през уикенда.  По този начин могат  да се използват за стартиране на генератори или за изключване на маловажни консуматори.

Функция  Smart-Boost

С помоща на тази функция може да се  увеличи мощността на друг променливотоков източник , като например: генератор или зарядно устройство.  Инверторът Steca Xtender XTM може да се комбинира и със вече инсталирани инвертори  за повишаване  на наличната мощност при захранване на индуктивни, асиметрични или със висок пусков ток  консуматори

Технически характеристики

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук

Инвертор Steca Solarix PI

Инвертор пълна синусоида с възможност за паралелна работа до 4 броя.
Инвертор пълна синусоида с възможност за паралелна работа до 4 броя.

Специално разработен за възможност за паралелна работа с ключ PAx4 и с възможност за връзка с контролерите от серия Tarom.
PI 550 12 V/230 V 500 VA
PI 600 12 V/230 V 500 VA
PI 1100 24 V/230 V 1000 VA
PI 1200 48 V/230 V 1000 VA

При проектирането на синусоидалните инвертори  от серията Steca Solarix PI бяха направени нововъведения,  които не съществуваха до сега в този си вид.   Тук трябва да се спомене  възможността за паралелно  свързване, новата концепция за улеснено боравене с уреда посредством един единствен  шалтер,  линия за комуникация с контролерите Steca Tarom и Steca Power Tarom за определяне на нивото на заряд (SOC) и вградената електронна защита. За всичко това способства дългогодишния  опит, който има фирмата в разработването и производството на продукти за фотоволтаични  системи. За това говори  и  стабилното  захранване  на различни консуматори и  ниската собствена консумация.

Технически характеристики

Ръководство на английски език

За цени натиснете тук